Càpsules informatives en col·laboració amb Disset i Govern

de les Illes Balears.
Enregistrament i muntatge: Cecilia N. Berardo

Càpsules informatives en col·laboració amb Disset i Govern

de les Illes Balears.
Enregistrament i muntatge: Cecilia N. Berardo

Càpsules informatives en col·laboració amb Disset i Govern

de les Illes Balears.
Enregistrament i muntatge: Cecilia N. Berardo

Càpsules informatives en col·laboració amb Disset i Govern

de les Illes Balears.
Enregistrament i muntatge: Cecilia N. Berardo

Càpsules informatives en col·laboració amb Disset i Govern

de les Illes Balears.
Enregistrament i muntatge: Cecilia N. Berardo